Norwegische Waldkatzen

of Nordic Ghost

Hobbyzucht Norwegischer Waldkatzen bei Hamburg

 

Nordic Ghost`s Odin

Black Silver Tabby Classic  White

Kater/Male

geb. 04.03..2019

frei

zwei Wochen alt

odin2w1odin2w2

odin2w3odin2w4

odin2w5odin2w6

odin2w7odin2w8

odin2w9

zweiTage alt

odin2tage1odin2tage2

odin2tage3odin2tage4

odin2tage5odin2tage6

odin2tage7odin2tage8

odin2tage9